+386 (0)4 236 31 38
info@biro3000.si
Kdo in kdaj oddaja letno poročilo
Torej, podjetja in podjetniki – prihaja čas za oddajo zaključnih letnih poročil. Vabimo, da preberite pojasnila in pozivamo vas, da ne čakate do zadnjega trenutka z oddajo poročila.Kdo mora oddati poročila.
Poslovni subjekti predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Priložiti je potrebno v predpisanih rokih za posamezno vrsto poslovnega subjekta.


Družbe in zadruge
Podatke za državno statistiko predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto, revidirana letna poročila za javno objavo v 8, nerevidirana pa v 3 mesecih po koncu poslovnega leta.


Podjetniki
Podatke za državno statistiko in javno objavo predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto (razen »normirancev«).


Društva
Podatke za državno statistiko in javno objavo predložijo do konca marca za preteklo koledarsko leto, revidirana letna poročila v 8 mesecih po koncu koledarskega leta.


Nepridobitne organizacije
Ustanove, zavodi, sindikati itd. predložijo podatke za državno statistiko in zagotovitev javnosti do konca februarja za preteklo koledarsko leto, politične stranke pa do konca marca.


Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom
Istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike predložijo poročilo o prostovoljstvu, na enotno predpisanem obrazcu.


Zaključna poročila
Družbe, zadruge, podjetniki, društva in politične stranke morajo predložiti zaključno poročilo za namen državne statistike in javne objave v skladu z roki, določenimi s predpisi.


Kdaj oddate poročila
Podjetja in podjetniki morate poskrbeti za pravočasno oddajo zaključnih poročil na Ajpes in Furs do 31.3.2022. Za mnoge od vas to naredi vaš računovodski servis ali računovodje, ki so za to tudi strokovno usposobljeni.
Pomembno je, da naredite popis sredstev in obveznosti na dan 31.12., predvsem, da je pregledan register osnovnih sredstev, da so zaloge in blago usklajeni z glavno knjigo. Preverite tudi možne finančne in poslovne obveznosti kot so krediti in leasingi. Ne pozabite – obvezen je tudi obračun obresti na dan 31.12..
Vašemu računovodskemu servisu že med letom delo olajšate tako, da tudi sami čim bolj poskrbite za pravočasno oddajo vse dokumentacije sproti. Tako odpade vsakoletna nervoza in hitenje z iskanjem stare dokumentacije na koncu leta.
Viri: Ajpes