+386 (0)4 236 31 38
info@biro3000.si
ZA RAČUNOVODSKE STORITVE SE DOGOVORIMO VNAPREJ IN VAM S TEM OMOGOČAMO LAŽJE PLANIRANJE POSLOVANJA
STORITVE
KNJIGOVODSTVO
DAVČNI OBRAČUNI
OBRAČUN PLAČ
PRIPRAVA POROČIL ZA RAZLIČNE USTANOVE
DAVČNO SVETOVANJE
POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE
PRAVNO SVETOVANJE
KNJIGOVODSTVO
 • vodenje poslovnih knjig
 • knjiženje dogodkov (prejete, izdane fakture, mesečni iztržki)
 • knjiženje bančnih izpiskov
 • spremljanje terjatev in obveznosti
 • izdelava medletnih bilanc stanja
DAVČNI OBRAČUNI
 • vodenje davčnih evidenc
 • priprava obračunov DDV
 • priprava obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodka iz dejavnosti
Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.
OBRAČUN PLAČ
 • obračun potnih nalogov
 • mesečni obračun plač, nadomestil in povračil stroškov
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • periodični obračuni (regresi, bonusi, itd.)
Vsaka plača je individualno obračunana za vsakega posameznika znotraj posameznega podjetja.
PRAVNO SVETOVANJE
 • pomoč in svetovanje pri odpiranju podjetja
 • delovna razmerja, plače, kadri
 • svetovanje in priprava različnih pogodb (podjemne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, najemne pogodbe itd.)
 • pomoč pri izterjavi dolgov in pripravi izvršb
 • redno spremljanje sprememb zakonodaje in predpisov ter implementacija sprememb v redno poslovanje
DAVČNO SVETOVANJE
 • zastopanje in sodelovanje pri davčnih inšpekcijskih nadzorih
 • davčno svetovanje o davkih in prispevkih
 • optimizacija davčnega obračuna
POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE
 • pregled in optimizacija poslovanja
 • predlogi za znižanje stroškov
 • sprotno poročanje o finančnem izidu podjetja in uspešnosti poslovanja
Računovodja, ki ima poglobljeno znanje iz financ in davkov, lahko podjetju prihrani marsikatera sredstva in je najboljši finančni svetovalec.
PRIPRAVA POROČIL ZA RAZLIČNE USTANOVE
 • priprava poročil za banke in kreditodajalce, za družbenike
 • izdelava drugih predpisanih poročil, prijav in davčnih napovedi
 • sestavljanje bilance in letnih poročil
 • priprava cesij, kompenzacij in asignacij
ZAMENJAJ RAČUNOVODSTVO
ZAMENJAVA SERVISA PO KORAKIH
1. KORAK
pregled preteklega poslovanja (prejšnji servis pošlje zgodovino knjig in podatke)
dogovor o ceni na podlagi vaših želja in zahtev
2. KORAK
pogodba o računovodskih storitvah in dogovor o organizaciji vašega računovodstva, podpis morebitnih pooblastil o dostopu do osebnih podatkov
3. KORAK
Pri zamenjavi računovodskega servisa podatke prenesemo v naš sistem, ugotovimo pravilnost dotedanjega vodenja poslovnih knjig in odpravimo morebitne pomanjkljivosti.
Novim strankam nudimo brezplačen prenos podatkov preteklega poslovanja in prvi mesec sodelovanja na naše stroške