+386 (0)4 236 31 38
info@biro3000.si
ažurno obveščanje o novostih
vedno pripravljeni za komunikacijo
dosegljivost
za vsa vprašanja
naše cene ostajajo nespremenjene kljub podražitvam
NAŠE PREDNOSTI
ažurno obveščanje o novostih
vedno pripravljeni za komunikacijo
dosegljivost
za vsa vprašanja
naše cene ostajajo nespremenjene kljub podražitvam
NAŠE PREDNOSTI
ZA RAČUNOVODSKE STORITVE SE DOGOVORIMO VNAPREJ IN VAM S TEM OMOGOČAMO LAŽJE PLANIRANJE POSLOVANJA
STORITVE
KNJIGOVODSTVO
DAVČNI OBRAČUNI
OBRAČUN PLAČ
PRIPRAVA POROČIL ZA RAZLIČNE USTANOVE
DAVČNO SVETOVANJE
POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE
PRAVNO SVETOVANJE
KNJIGOVODSTVO
 • vodenje poslovnih knjig
 • knjiženje dogodkov (prejete, izdane fakture, mesečni iztržki)
 • knjiženje bančnih izpiskov
 • spremljanje terjatev in obveznosti
 • izdelava medletnih bilanc stanja
DAVČNI OBRAČUNI
 • vodenje davčnih evidenc
 • priprava obračunov DDV
 • priprava obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodka iz dejavnosti
Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.
OBRAČUN PLAČ
 • obračun potnih nalogov
 • mesečni obračun plač, nadomestil in povračil stroškov
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • periodični obračuni (regresi, bonusi, itd.)
Vsaka plača je individualno obračunana za vsakega posameznika znotraj posameznega podjetja.
PRAVNO SVETOVANJE
 • pomoč in svetovanje pri odpiranju podjetja
 • delovna razmerja, plače, kadri
 • svetovanje in priprava različnih pogodb (podjemne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, najemne pogodbe itd.)
 • pomoč pri izterjavi dolgov in pripravi izvršb
 • redno spremljanje sprememb zakonodaje in predpisov ter implementacija sprememb v redno poslovanje
DAVČNO SVETOVANJE
 • zastopanje in sodelovanje pri davčnih inšpekcijskih nadzorih
 • davčno svetovanje o davkih in prispevkih
 • optimizacija davčnega obračuna
POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE
 • pregled in optimizacija poslovanja
 • predlogi za znižanje stroškov
 • sprotno poročanje o finančnem izidu podjetja in uspešnosti poslovanja
Računovodja, ki ima poglobljeno znanje iz financ in davkov, lahko podjetju prihrani marsikatera sredstva in je najboljši finančni svetovalec.
PRIPRAVA POROČIL ZA RAZLIČNE USTANOVE
 • priprava poročil za banke in kreditodajalce, za družbenike
 • izdelava drugih predpisanih poročil, prijav in davčnih napovedi
 • sestavljanje bilance in letnih poročil
 • priprava cesij, kompenzacij in asignacij
ZAMENJAJ RAČUNOVODSKI SERVIS
ZAMEJAVA SERVISA PO KORAKIH
1. KORAK
pregled preteklega poslovanja (prejšnji servis pošlje zgodovino knjig in podatke)
dogovor o ceni na podlagi vaših želja in zahtev
2. KORAK
pogodba o računovodskih storitvah in dogovor o organizaciji vašega računovodstva, podpis morebitnih pooblastil o dostopu do osebnih podatkov
3. KORAK
Pri zamenjavi računovodskega servisa podatke prenesemo v naš sistem, ugotovimo pravilnost dotedanjega vodenja poslovnih knjig in odpravimo morebitne pomanjkljivosti.
Novim strankam nudimo brezplačen prenos podatkov preteklega poslovanja in prvi mesec sodelovanja na naše stroške
PUSTITE PRIJAVO
in odgovorili bomo na vsa vaša vprašanja