News

Vodenje evidence o izrabi delovnega časa

Delodajalci so zdaj dolžni zagotoviti sistem za beleženje delovnega časa, ki omogoča natančno evidentiranje prihodov in odhodov zaposlenih ter podatek o skupnemu številu opravljenih delovnih ur. To vključuje tudi beleženje odmorov in drugih prekinitev dela in opravljene ure v času nadurnega dela. Delodajalec mora v evidenco vpisovati tudi opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela).
Prav tako je treba zaposlene mesečno do konca plačilnega dne obvestiti o podatkih iz evidence izrabe delovnega časa, če delavec nima zagotovljenega neposrednega dostopa do evidence.

KDO PA JE DOLŽAN VODITI EVIDENCO DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH?

Podrobnejše beleženje delovnega časa zaposlenih velja za vse delodajalce, ki zaposlujejo. Samostojni podjetnik (s.p.), ki ne zaposluje delavcev evidence delovnega časa zase ne rabi voditi.
Pri enoosebnem d.o.o., kjer je direktor zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi, mu zase ni potrebno voditi evidence, če ima v pogodbi o zaposlitvi določeno, da si v skladu s 157. členom ZDR-1 delovni čas razporeja sam.
Zakon uvaja strožje kazni za kršitve beleženja delovnega časa, ki bodo znašale od 1.500€ pa vse do 20.000€. To je namenjeno predvsem zaščiti pravic zaposlenih.
Nov zakon o beleženju delovnega časa v Sloveniji je pomemben korak k večji preglednosti in pravičnosti na področju delovnih razmerij.