News

Pkp 10 (protikoronski paket 10)

Dne 29. 12. 2021, je bil v Uradnem listu RS, št. 206/2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki je začel veljati 30. 12. 2021.


Po PKP 10 bodo upokojenci in starejši prejeli solidarnostni dodatek v enkratnem znesku.
Tisti upokojenci, ki dobivajo manj kot 510 evrov pokojnine, bodo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino do 612 evrov pa 230. 130 evrov bodo prejeli upokojenci, ki prejemajo do 714 evrov pokojnine.
150 evrov bodo dobili tudi kmetje, ki so starejši od 65 let, ter prejemajo manj kot 591 evrov prihodkov.
Dodatka za upokojence in kmete bosta izplačana do konca januarja 2022.
Enak dodatek je predviden tudi za invalide in vojne veterane. Ti bodo dodatek v znesku 150 evrov prejeli dva mesece kasneje.
Za nazaj (za delo v času razglašene epidemije) bodo dodatek prejeli tudi poklicni gasilci.

Plačilo bodo prejeli tudi pripadniki civilne zaščite in študentje ter dijaki, ki prostovoljno pomagajo v zdravstvenih ustanovah. Prvi bodo prejeli 30 evrov, drugi pa 25 evrov na dan. To bo veljalo za čas od 11. novembra 2021 pa do konca junija 2022.
.
Po PKP 10 bo možno neizkoriščeni letni dopust za leto 2020 koristiti še do 1. aprila 2022. Dopust za leto 2021 pa bo možno izrabiti do konca 2022.

Podaljšuje se tudi enkratno izplačilo za novorojenčke v vrednosti 500 evrov. Do enkratnega solidarnostnega dodatka je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj, za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023.

PKP 10 pa uvaja tudi denarne odškodnine za tiste, ki bi po prejemu cepiva (oz. zdravila) proti covid-19 utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij.

V zakonu je prav tako še vedno možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika.

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, ter v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. 

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira izplačano nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Med ukrepi za pomoč podjetjem je potrebno izpostaviti nov ukrep kreditiranja preko podjetniškega sklada.

Prav tako se tudi uradno podaljšuje veljavnost lanskih turističnih bonov. Veljavni bodo do konca junija 2022.

Iz proračuna se bodo delodajalcem krili tudi stroški hitrih testov. Za čas od 8.11.2021 do 31.1.2022 bodo delodajalci prejeli znesek v višini 92,50 evra za delavca, ki se mora samotestirati (na e-davke bo potrebno vložiti zahtevek), vendar bodo morali imeti račune za nakup testov z datumi od 8.11.21-31.1.2022.