News

Obdavčitev normirancev

OBDAVČITEV NORMIRANCEV

S 1.1.2023, se po predlogu aktualne vlade obdavčitev po normiranih odhodkih spremeni in predlog spremembe bo za podjetnike ugodnejši. 
 
V primeru, da je samostojni podjetnik samozaposlen ali ima zaposlenega neprekinjeno najmanj 9 mesecev, bodo upoštevani normirani stroški:
 
Do 50.000€: 80%
Od 50.000€-100.000€: 40%
Nad 100.000€: ni normiranih stroškov, razlika med prihodki in odhodki je obdavčena po lestvici.
 
Za popoldanske s.p., oziroma tiste, ki ne izpolnjujejo navedenega pogoja, se bo spet določalo samo po enem kriteriju, pogoju zaposlitve najmanj 9 mesecev. Obdavčitev bo sledeča:
 
Do 12.500€: priznanih 80% normiranih odhodkov
Od 12.500€ do 50.000€: priznanih 40% normiranih odhodkov
Nad 50.000€: ni normiranih odhodkov.
 
-NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV
 
Od 1.1.2023 do objave povprečne mesečne plače za leto 2022, bo znesek za uporabo lastnih sredstev 3,94 eur/dan.
 
-NOVA OLAJŠAVA ZA MLADE DO 29. LETA
 
Uvaja se olajšava za mlade do 29. leta, če prejemajo dohodek iz delovnega razmerja v višini do 1.000 eur letno, v sorazmerni višini, glede na število mesecev delovnega razmerja, v posameznem davčnem letu. To olajšavo bo upošteval davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, oziroma pri odmeri dohodnine na podlagi napovedi davčnega zavezanca.
 
-DAVČNA STOPNJA V NAJVIŠJEM DOHODNINSKEM RAZREDU
 
V najvišjem dohodninskem razredu se davčna stopnja iz sedanjih 45%, zvišuje nazaj na 50%.
 
-DOHODKI IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
 
Stopnja dohodnine se zvišuje iz 15% na 25%.
 
-DAVČNA OBRAVNAVA PLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST
 
Najvišji neobdavčen znesek plačila za poslovno uspešnost se bo določal samo po enem kriteriju, in sicer v višini 100% povprečne mesečne plače v Sloveniji, izplačilo pa bo možno največ 2x v koledarskem letu.


Karina Glavan